Musikterapi, enskilt och i grupp.

Erfarenhet av att arbeta med sång som friskvård, ätstörningsproblematik, övergreppsproblematik (trauma), förvärvad hjärnskada.

 

Handledning, enskilt och i grupp.

Erfarenhet av att arbeta med verksamhetschefer och personal  inom ideell sektor samt musikterapeuter.