Om

                                                                                                                                   

Maria är högskoleutbildad musiker- och operasångerska som frilansat i över 20 år på svenska operascener och med konserter inom bl.a. Svenska kyrkan. Sedan början av 2000-talet har Maria även arbetat parallellt som samordnare, projektledare, handledare, verksamhetsutvecklare, utbildare, samt med ledarskap och organisationsutveckling inom ideell stödverksamhet med inriktning psykisk ohälsa, så som ätstörningsproblematik, suicidprevention och trauma.

 

Maria är utbildad musikterapeut fil. mag. med humanistisk, psykodynamisk grund, samt handledarutbildad i process-handledning och högskolepedagogik på Kungl Musikhögskolan i Stockholm. 

 

 

Mina två passioner i livet är musik och psykologi vilket fått sin förening i musikterapin. Det handlar om att ta sig tid och rum för att få tillgång till sina egna resurser och skapa mening i tillvaron. För länge sedan fick jag frågan om jag hade någon speciell förebild. Just då kom jag inte på några mer än ”jag plockar lite från många”. Nu vet jag att mina främsta förebilder är mina klienter och alla de ungdomar jag möter i mitt arbete på Tjejzonen. Med mod, nyfikenhet och hopp om utveckling, tar de sig an sig själva och sina relationer. Det är något att sträva efter för oss alla!

Tel: +46(0)702343797

Maria på Spotify: Agnus Dei, ur Mässa i G-dur av Poulence och Aria ur De blåsta rivalerna av Jommelli


Utbildning

 

 

Magisterexamen i musikterapi

Musikterapeututbildning på humanistisk, psykodynamisk grund, avancerad nivå.

Kandidat år 2009 ,  magister år 2014, Kungl. musikhögskolan i Stockholm. 

 

Handledarutbildning

Processhandledning och högskolemetodik för musikterapeuter, avancerad nivå, år 2016, Kungl. musikhögskolan i Stockholm

 

 

 Operaprogrammet

Konstnärlig kandidatexamen år 2000 , Teater- och operahögskolan i Göteborg.

 

Musikerlinjen

Konstnärlig magisterexamen år 1997,  Malmö musikhögskola.

 

Rapporter, uppsatser och artiklar

Rapporter, uppsatser och artiklar

  • Munkesjö, M. (2016) Stödgrupper på nätet ideell verksamhet. Projektrapport,Tjejzonen
  • Munkesjö, M och Good, L. (2015) Stödjande systerskap online, artikel i tidskriften Psykisk hälsa 2015:2, årgång 56, MIND
  • Munkesjö, M. (2014) "Okej, jag kan sitta och lyssna på musik men jag tänker inte äta!" En kvalitativ intervjustudie om musikens funktion för patienter som gått i musikterapi för ätstörningsproblematik. Filosofie magisterexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.                                 
  • Munkesjö, M. (2014) Storasyster online - Stödjande relationer via Skype i ideell verksamhet. Projektrapport,  Tjejzonen.            
  • Munkesjö, M. (2012)Tjejzonen. Artikel om forskningsprojektet Att uttrycka det svåra online” (s. 27-44) Löfberg, C. red. Forskning som utvecklingsarbete. Gemensamt arbete kring nätstöd till unga på Killfrågor, Tjejzonen och UMO.se (sid.27-44).  
  • Munkesjö, M. (2012)  Chattsyster - stödjande relationer online. Projektrapport, Tjejzonen
  • Munkesjö, M. (2011) Som att skriva i en dagbok som svarar. Projektrapport, Tjejzonen
  • Munkesjö, M. (2010) Psykodynamiskt förhållningssätt i musikterapi. En intervjustudie med tre musikterapeuter utbildade på psykodynamisk teorigrund. Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.