Tjänster

Musikterapi

Musikterapi är en evidensbaserad konstnärlig terapiform som kan vara hjälpsam i många olika skeden av livet.

Musikterapi sker både receptivt (lyssnande) och expressivt (sjunga och spela) och kan användas som komplement till samtal eller som ett icke-verbalt alternativ när orden inte finns, räcker till eller behövs.

I musikterapi kan du gå in på djupet och arbeta kreativt med musik och samtal för att komma mer till ro med dig själv och få ökat handlings-utrymme i livet. Du behöver inte kunna sjunga eller spela –  vi möts där du befinner dig.

Mer om musikterapi finner du på musikterapeut.se   

Handledning

I handledning finns det utrymme för reflektion kring din roll som professionell.

Samtal, musik och bild används efter behov för att gestalta och undersöka de situationer och relationer du eller gruppen behöver för att nå din fulla potential.

Konsultation

Maria erbjuder konsultation, rådgivning och undervisning inom bland annat musikterapi, musik och hälsa, röst och sång.